W naszej szkole odbyło się podsumowanie rocznego projektu „Szanse bez granic-Wygraj twój zawód”. Projekt realizowany był we współpracy z niemiecką szkołą Peter-Paul-Cahensly-Schule w Limburgu, z którą wschowski zespół szkół współpracuje już od 11 lat.

Celem projektu było wymyślenie produktu, który wziąłby udział w Polsko-Niemieckiej Nagrodzie Młodzieży 2014-2016. Uczniowie z Polski i Niemiec wpadli na pomysł stworzenia gry planszowej, pomocnej w orientacji zawodowej młodym ludziom ze Wschowy i Limburga. O przebiegu projektu opowiedziała nam koordynatorka ze strony polskiej, Beata Wasyliszyn, nauczyciel języka niemieckiego w I Zespole Szkół.

– Nasz projekt to pomysł na grę, która ma służyć młodym ludziom w poszerzeniu swojej orientacji zawodowej oraz poprawie ich szans na rynku pracy. Cały temat tegorocznej Nagrody Młodzieży dotyczy orientacji zawodowej młodych ludzi. Za całość projektu od jego początku do końca odpowiadali uczniowie. W pierwszej kolejności w grupach narodowych tworzyli własne pomysły i zarówno strona polska jak i niemiecka miała po kilka pomysłów. Następnie na wspólnych spotkaniu należało dokonać wyboru tego jednego. Ten moment był najtrudniejszy, ponieważ każda propozycja była ciekawa. Dalsze wykonanie projektu to również praca uczniów, którzy zajmowali się tworzeniem formy planszy, pól które miałyby się na niej znaleźć oraz pytaniom i zagadnieniom poruszającym problem orientacji zawodowej – przedstawiała projekt Beata Wasyliszyn. – Mamy nadzieję, że nasza gra będzie wykorzystywana nie tylko w szkole, ale wyjdzie ona poza mury naszych placówek. Wiem od mojego kolegi Sebastiana Wendta ze szkoły w Limburgu, że już są zapytania z biura, które zajmuje się wprowadzeniem młodych ludzi na rynek pracy o kilka egzemplarzy gry, gdyż chcieliby ją wykorzystać do pracy z młodymi ludźmi. W szkole w Limburgu oraz w naszej placówce będzie opracowany koncept w jaki sposób możemy tę grę wykorzystać.

Następnie na auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, o którym opowiadali koordynatorzy ze strony polskiej oraz uczniowie zarówno ze Wschowy jak i Limburga. Po przedstawianiu przebiegu działań, pani Beata Wasyliszyn zaprosiła wszystkich zebranych gości oraz uczniów do spróbowania swoich sił w grze. Gra jest przeznaczona dla grupy od 2 do 6 osób. Na początku każdy z uczestników wybiera swój przyszły zawód i wyrusza pionkiem w trasę po planszy. Uczestnicy gry muszą odpowiadać na pytania dotyczące zawodu oraz cech jakimi powinien charakteryzować się idealny pracownik w danej branży, ale również wykazać się umiejętnościami fizycznymi. Grę prowadzili koordynatorzy wybrani spośród uczniów, tak aby rozgrywka przebiegała sprawnie i była zrozumiana przez wszystkich.

Po części praktycznej głos zabrał Sebastian Wendt, koordynator projektu ze strony Peter-Paul-Cahensly-Schule w Limburgu. Przedstawił on dalsze losy gry stworzonej przez uczniów.

– Zanim powiem co dalej z grą chciałbym podziękować za ten wspaniały dzień, który nam zorganizowaliście. To wielka frajda dla nas, że mogliśmy tutaj przyjechać. Zastanawialiśmy się wielokrotnie jak dalej wykorzystywać grę, także poza szkołą. Wraz z dyrekcją ustaliśmy, że uczniowie którzy zaczynają naukę w naszej szkole muszą w tę grę zagrać, tak by już na początku samemu się przekonali czy wybierają dobry zawód. Następne działania to stworzenie strony internetowej, która pozwoli rozwijać grę w przyszłości. Będą się tam pojawiać nowe zawody oraz pytania i zadania z nimi związane – opowiada Sebastian Wendt.- Poprzez stronę gracze uzyskają możliwość komentowania, dzięki czemu ten produkt, który mamy dzisiaj nie jest produktem ostateczny. Sami jesteśmy ciekawi jak gra zmieni się na przestrzeni 2-3 lat dzięki komentarzom graczy. Taki przyświecał nam cel, aby nie stworzyć czegoś co po zakończeniu projektu włożymy do szafy, ale coś co będzie wykorzystywane przez uczniów i będzie ewoluowało do jak najlepszej postaci.

Na koniec koordynatorzy ze strony polskiej i niemieckiej podziękowali osobom, które ułatwiły przebieg realizacji projektu, wsparły go swoim poparciem i działaniem. Podziękowania otrzymali:

– Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuta Patalas,

– Starosta Powiatu Wschowskiego Marek Boryczka,

– kierownik ds. praktyk w firmie Dobrowolski Pani Dorota Dominiak, która opiekuje się dwójką praktykantów z Niemiec,

– dyrektor I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica Damian Janowicz

– Mariusz Ławrynowicz właściciel portalu Zw.pl

Ostatnim akcentem podsumowania projektu było wystąpienie zastępcy starosty powiatu wschowskiego, Wojciecha Kuryłło. W imieniu zarządu powiatu wschowskiego podziękował on za podjęcie inicjatywy i realizację projektu. Podkreślił on wagę decyzji jaką jest wybór odpowiedniego zawodu oraz zapewnił o wsparciu zarządu powiatu wschowskiego przy podejmowaniu dalszych inicjatyw.