dpjwjugend

2

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016
JESTEŚMY W FINALE!


SZANSE BEZ GRANIC – WYGRAJ TWÓJ ZAWÓD

Uczestnicy projektu: uczniowie klas II TEŻ i I TEI z I ZS oraz klasy BG 11 z PPC-Schule

Zasady udziału w konkursie:

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży jest międzynarodowym konkursem ogłaszanym raz na trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Po raz pierwszy do finału najlepszych dziesięciu projektów konkursu zakwalifikowali się uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie.

Tematyka tegorocznej Nagrody Młodzieży odnosi się do orientacji zawodowej młodych ludzi oraz ich szans na rynku pracy, a MEN podjęło decyzję o zreformowaniu i udzieleniu wsparcia dla polskiego szkolnictwa zawodowego
w najbliższych latach. Stąd udział I ZS i PPC-Schule, jako szkół zawodowych realizujących od 11 lat współpracę
i wymianę uczniów oraz międzynarodowe praktyki zawodowe, wpisuje się idealnie w priorytety polskiego MEN.

Idea projektu:

Stworzenie gry planszowej o powierzchni ok. 200 cm x 200 cm, tło stanowić będą plany miast Limburga i Wschowy. Na obu planach pojawi się wiele pól związanych z orientacją zawodową młodych ludzi (szkoły, firmy, urząd pracy,
i in.) Podczas przechodzenia poszczególnych pól grający otrzymają wskazówki, dzięki którym będą zdobywać punkty oraz prawo do przejścia na kolejne pole. Oba miasta będą tak powiązane podczas gry, aby grający dowiedzieli się również o perspektywach zawodowych młodych ludzi w kraju/mieście sąsiada.
Zasady gry mają być na tyle łatwe, aby w przyszłości mogła być ona wykorzystana przez uczniów
w szkole.

Finansowanie projektu

PNWM zapewnia uczestnikom pokrycie większości kosztów programu poprzez udzielenie maksymalnych stawek dofinansowania PNWM dla projektów w Polsce i w Niemczech. Ponadto na wykonanie gry złożony zostanie do PNWM dodatkowy wniosek.

Niemniej do pełnego sfinansowania kosztów projektu we Wschowie oraz podróży polskich uczestników do Limburga, konieczna będzie dopłata uczestników. Ponadto dużą pomocą dla organizatorów byłoby dodatkowe dofinansowanie w formie np. darowizny od zakładów pracy i innych sponsorów.

Plan realizacji projektu : SZANSE BEZ GRANIC- WYGRAJ TWÓJ ZAWÓD

 

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016      

SZANSE BEZ GRANIC –wygraj twój zawód

Uczestnicy projektu: uczniowie klas III TEŻ i II TEI z I ZS oraz klasy BG 11 z PPC-Schule

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

L.p. Działania polskich i niemieckich uczestników projektu Termin Miejsce

 

1. Przygotowanie z udziałem prowadzących i całej klasy

http://zw.pl/staszic-finale-polsko-niemieckiej-nagrody-mlodziezy-2014-2016/
http://elka.pl/content/view/73154/82/

 

grudzień 2014 I ZS Wschowa

 

2. Projekt gry z grupą projektową (uczestnicy obu tygodni wymiany)

http://zw.pl/eurozawod-dobry-start-czyli-pracowity-weekend-uczniow-ze-staszica/

 

30-31 stycznia 2015 O.W. SADYBA Boszkowo

oraz

Schronisko Młodzieżowe w Limburgu

 

3. Spotkanie robocze zespołów prowadzących z PPC-Schule i I ZS

podczas Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży
 

18-20 lutego 2015 Heppenheim / Niemcy

 

4. Wideokonferencja uczestników pl i niem. projektu z udziałem burmistrzów Wschowy i Limburga

http://zw.pl/burmistrzowie-wschowy-i-limburga-objeli-patronat-nad-polsko-niemieckim-projektem/

 

http://elka.pl/content/view/74287/82/

 

24 marca 2015 I ZS i PPC-Schule
5. Spotkanie polskich i niemieckich uczestników projektu we Wschowie

 

http://zw.pl/uczniowskim-piorem-siedem-polsko-niemieckich-dni-w-staszicu/

 

9-16 maja 2015 I ZS Wschowa

 

 

6. Spotkanie polskich i niemieckich uczestników w Limburgu

http://zw.pl/jobo-czyli-staszic-w-limburgu-po-raz-11/

 

24 czerwca –       03 lipca 2015 PPC-Schule Limburg
7. Prezentacja projektu gry w PPC-Schule
z udziałem uczniów, n-li, dyrekcji szkoły, i zaproszonych gości, m.in. burmistrza Limburga i posła do Landtagu.

http://zw.pl/jobo-czyli-staszic-w-limburgu-po-raz-11/

 

2 lipca 2015 PPC-Schule Limburg
8. Przygotowanie projektu gry do produkcji, prace poligraficzne lipiec-sierpień 2015 Wschowa
9. Prezentacja gotowej gry z udziałem uczniów i n-li z I ZS oraz PPC-Schule, dyrekcji szkoły oraz zaproszonych gości, m.in. burmistrza Wschowy i starosty Powiatu Wschowskiego

http://zw.pl/staszic-zagrali-w-polsko-niemiecki-jobo/

 

http://elka.pl/content/view/76630/82/

 

10 września 2015 I ZS Wschowa

 

10. Prezentacja gotowej gry dla patrona projektu – burmistrza Limburga Martina Richarda

http://www.limburg.de/Rathaus/Aktuelles/Spielpr%C3%A4sentation-der-Peter-Paul-Cahensly-Schule-Schirmherr-Martin-Richard-w%C3%BCnschte-Gl%C3%BCck-f%C3%BCr-das-Finale.php?object=tx|2314.1&ModID=7&FID=2212.5679.1&sNavID=2212.58&mNavID=2212.58&NavID=2212.58&La=1

 

28 października 2015  
11. Przekazanie gry JOBO dla Młodzieżowej Poradni Zawodowej JOBAKTIV w Limburgu

https://www.facebook.com/jobaktiv/

 

3 listopada 2015 Limburg
12. Przesłanie sprawozdania wraz z dokumentacją do organizatora konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 , czyli do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 

10 listopada 2015

 

PNWM Warszawa
13. JOBO-wygraj twój zawód : Turniej dla uczniów klas III z gimnazjów Wschowy i regionu.

http://zw.pl/gimnazjalisci-zagrali-w-jobo/

 

18 listopada 2015 I ZS Wschowa
14. Prezentacja gry JOBO podczas powiatowych targów edukacyjnych BILDUNG IM FOCUS w PPC-Schule w Limburgu.

 

20 listopada 2015 PPC-Schule Limburg
15. Seminarium podsumowujące i rozstrzygnięcie konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

2 MIEJSCE W KATEGORII WYMIANA SZKOLNA

 

http://www.pnwm.org.pl/

 

http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,59,pierwsza-dama-na-gali-konkursu-o-polsko-niemiecka-nagrode-mlodziezy-changeschanceswork.html

 

http://elka.pl/content/view/78438/82/

 

http://zw.pl/cieszymy-sie-ze-cos-po-nas-pozostanie-rozmowa-z-tworcami-gry-jobo/

 

http://p172116.mittwaldserver.info/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=233&cHash=61d65395668210b92e3e228fcff47fe1

 

26-29 stycznia 2016 Warszawa

 

 

4

 

Jesteśmy otwarci na propozycje nowych pytań do istniejących już zawodów lub pomysły na nowe zawody, a także własne sugestie. Można je nam przekazać pisząc na adres: jobo1@freenet.de

Nowe pytania i zawody będą dostępne do ściągnięcia na stronie:www.wschowa-limburg.de

FILM PODSUMOWUJĄCY PROJEKT

5