JOBO czyli „Staszic” w Limburgu po raz 11!

Uczniowie i nauczyciele I Zespołu Szkół spędzili w Limburgu bardzo pracowicie 10 dni na przełomie końca roku szkolnego i początku wakacji. Głównym zadaniem uczestników wymiany polsko-niemieckiej było dokończenie zaprojektowanej przez młodzież edukacyjnej, dwujęzycznej gry planszowej, która w zabawny sposób przybliża ścieżki kariery zawodowej w Polsce i w Niemczech. Młodzieży towarzyszyli Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz…