II Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Zielonej Górze.

Trzydziestu młodych radnych z województwa lubuskiego wzięło udział w obradach II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego w Zielonej Górze. Obrady przebiegały pod hasłem: „Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć”. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży idei samorządności i postaw obywatelskich. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak. Swoim doświadczeniem i wiedzą młodym…

„70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie”

24 września w murach prawie 70- letniej szkoły, polała się krew….. Przelano ją całkowicie bezinteresownie i dobrowolnie. To szlachetne przedsięwzięcie rozpoczęło akcję „70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie”. Projekt ten jest rozszerzeniem, a zarazem kontynuacją prowadzonych już od 10 lat w naszej szkole zbiórek krwi, zainicjowanych przez  Hufiec Pracy 4-9. Tradycyjnie…