W bieżącym roku przypada 100. rocznica urodzin wybitnego twórcy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił go jednym z Patronów roku 2021. Z tej okazji  nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Baczyński”, w ramach którego zaplanowaliśmy szereg działań, mających na celu przybliżenie uczniom tego niezwykle utalentowanego poety. Będą to m.in. prezentacje multimedialne do wykorzystania na lekcjach,prace plastyczne i fotograficzne, których inspiracją stały się cytaty z twórczości poety, recytacje i interpretacje muzyczne wybranych wierszy oraz inne – zgłoszone w trakcie trwania projektu przez uczniów. Wszystkich chętnych zapraszam do współpracy😊

Czas trwania projektu: luty – czerwiec 2021

Opiekun: Honorata Depa