24 września w murach prawie 70- letniej szkoły, polała się krew…..
Przelano ją całkowicie bezinteresownie i dobrowolnie. To szlachetne przedsięwzięcie rozpoczęło akcję „70 litrów krwi na 70-lecie I Zespołu Szkół we Wschowie”. Projekt ten jest rozszerzeniem, a zarazem kontynuacją prowadzonych już od 10 lat w naszej szkole zbiórek krwi, zainicjowanych przez  Hufiec Pracy 4-9.
Tradycyjnie już pierwszą osobą, która oddała krew, była Pani XX – absolwentka „Staszica” i wieloletni honorowy krwiodawca. Do akcji przyłączyli się także mieszkańcy, absolwenci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Hufca Pracy 4-9.
Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi, a takie inicjatywy, jak ta dzisiejsza,  pomagają w  zabezpieczeniu szpitali w krew dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i na planowane operacje.
Zachęcamy wszystkich do udziału w następnych akcjach krwiodawstwa w „Staszicu”! Pamiętajcie, że pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry, czekają – Krew jest nieustannie potrzebna!

DO ZAKOŃCZENIA PROJEKTU ZOSTAŁO 61 LITRÓW KRWI

Dziękujemy honorowym krwiodawcom za szlachetną bezinteresowność  i liczymy na Was w przyszłości.