28.02.2019 r. w Warszawie odbyły się  uroczystości upamiętniające 75. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. O godzinie 10.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych na dawnych ziemiach polskich (w województwach: lwowskim, tarnopolskim, lubelskim, wołyńskim, stanisławowskim i poleskim). Po Mszy Świętej o godzinie 12:00 odbyły się oficjalne uroczystości państwowe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Organizatorem wydarzeń był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszenie Huta Pieniacka, które swoją siedzibę ma we Wschowie. W tej ważnej uroczystości patriotycznej wzięli udział mieszkańcy Wschowy, a wśród nich uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica. Pamięć i prawda to fundamenty w budowaniu przyszłości naszej ojczyzny oraz relacji ludzkich – to najważniejsza refleksja płynąca z tych wydarzeń