8 listopada w Staszicu odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Młodzież uczestnicząca w projekcie przekomarzając się na scenie i symulując wolną lekcję przekazała widzom treści związane z tym świętem. Fakty historyczne przeplatane były poezją Jana Lechonia, fragmentami Gloria victis
Elizy Orzeszkowej oraz utworami muzycznymi o charakterze patriotycznym. Koordynatorem projektu był Dariusz Palicki a w akademii udział wzięły uczennice klasy II TE, II TŻ i III LO. Podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do zrealizowania tej akademii.