W sobotę 19 maja 2018r. Towarzystwo Przyjaciół Staszica  zorganizowało stoisko na imprezie Wrak Race. Sprzedawaliśmy ciasta, kanapki, grochówkę, kawę , herbatę i losy. Wszystkie zebrane pieniądze przekazujemy w szczytnym celu – na operację ręki naszej byłej absolwentki.  Angelika Karaś czeka na skomplikowaną i bardzo drogą rekonstrukcję łokcia. Wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu, przeprowadzeniu  i zrealizowaniu naszego pomysłu serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania TPS przekazuje:

pani Aldonie Szymańskiej, pani Ewie Wróbel, panu Jarkowi Filipkowi i panu Markowi Dziekańskiemu

oraz uczniom – tym najbardziej zaangażowanym:

 z klasy I LO Wiktoria Sieniuć, Gabriel Tatarowicz

z klasy III TI Magda Okunek

z klasy III TS Karolina Łuka