Celem przeprowadzenia ankiety było poznanie preferencji czytelniczych uczniów klas średnich I Zespołu Szkół we Wschowie. Badaniem objęto 234 uczniów z:  kl. I-IV technikum i kl. II-III  liceum. Ankieta była anonimowa i składała się z pytań zarówno zamkniętych (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), jak i otwartych, wymagających własnych odpowiedzi uczniów.

 

Pytanie 1. Czy czytasz książki inne niż lektury szkolne?

              Tak    79,49%                  Nie 20,51%

Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 79,49%, czyta książki spoza zestawu lektur, co stanowi  ponad 2/3 uczniów objętych badaniem.

 

Pytanie 2. Jakie książki czytasz najczęściej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

 

– 16.78% kryminały/thrillery

– 14.88% fantasy

– 13,49% romanse

– 12,11% fantastyka

– 9% horrory

– 8,82% psychologiczne

– 6,06% poradniki

– 5,88% biograficzne

– 5,19% historyczne

– 5,02% pamiętniki

– 1,39% reportaże

– 1,38% literatura popularnonaukowa

 

Najwyższe wskazania uzyskały kryminały/ thrillery – 16,78% i fantasy – 14,88%. Respondenci są  także zainteresowani romansami – 13,49%, fantastyką – 12,11% oraz horrorami, literaturą psychologiczną, biograficzną, a także poradnikami. Najmniejszym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszy się literatura popularnonaukowa (1,38%).

 

Pytanie 3. Czy czytanie książek jest dla Ciebie atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu?

 

              Tak        41,51%               Nie 58,49%

 

Na pytanie odpowiedziało tylko 159 ankietowanych. W tej grupie ankietowanych 41,51% uczniów uznało, że czytanie książek jest dla nich atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Niestety zdecydowana większość 58,49% ankietowanych odpowiedziała negatywnie.

 

Pytanie 4. Jak często czytasz książkę w czasie wolnym?

 

    – codziennie     9,10%              
    – co najmniej raz w tygodniu  28,48%

    – co najmniej raz w miesiącu    62,42%

 

Odpowiedzi udzieliło tylko 165 uczniów. Aktywność czytelnicza młodzieży nie jest zbyt wysoka, tylko 37,58% uczniów czyta książki codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu.

Niepokój budzi to, że bardzo rzadki kontakt z książką (co najmniej raz w miesiącu) ma,  aż 62,42% uczniów.

 

Pytanie 5.Podaj tytuły lub autorów, których książek chciałbyś/chciałabyś wypożyczyć z biblioteki szkolnej

 

Odpowiadając na to pytanie ankietowani wymieniali tytuły i nazwiska autorów.

Młodzież uzupełniłaby księgozbiór szkolnej biblioteki o  kryminały, thrillery, fantasy, fantastykę, romanse a także o horrory, książki psychologiczne i biografie. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się reportaże i książki popularnonaukowe.

Uczniowie wymienili  konkretne tytuły książek, które ich zdaniem powinny się znaleźć w szkolnej bibliotece, np.: „Metro”, „Igrzyska śmierci”, „Gwiazd naszych wina”, „Dziewczyna z pociągu”, „Pani Dalloway”, „Czerwony Mars”.

Ankietowani wskazali też  nazwiska ulubionych autorów. Spośród pisarzy największą popularnością wśród młodzieży cieszą: Andrzej Sapkowski, Stephen King, John Green, Colleen Hoover, James Dashner, Dmitry Glukhovsky, J.R. Tolkien, Nicholas Sparks.

 

Pytanie 6. Skąd pochodzą książki które czytasz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

 

    – z biblioteki szkolnej 14,53%

    – z innej biblioteki       17,45%

    – z księgarni                 16,57%

    – pożyczam od znajomych  17,44%

    – z Internetu                        34,01%

 

Na powyższe pytanie odpowiedziało 100% ankietowanych. Księgozbiór biblioteki szkolnej zaspakaja potrzeby czytelnicze uczniów tylko w 14,53%. Porównywalna ilość uczniów odpowiedziała, że korzysta z innej biblioteki (17,45%) lub pożycza od znajomych (17,44%).  Książki kupuje tylko 16,57% badanych uczniów. Znaczącą pozycję w sposobie pozyskania książki stanowi Internet, bo aż 34,01% ankietowanych wskazało na tą formę.

 

 

Pytanie 7. Czy masz ulubionych autorów?

 

            Tak        22,92%                   Nie 77,08%

 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło tylko 82% ankietowych. Niestety większość badanych (77,08%) nie ma ulubionych autorów. Uczniowie, którzy odpowiedzieli pozytywnie, podawali również  swoich ulubionych autorów.

 

Pytanie 8. Ile książek przeczytałeś w zeszłym roku ?

 

    – 0 lub 1 książka   29,49%

    – 2-5 książek         47,44%

    – 6-10 książek        11,10%

    – więcej niż 10 książek   11,97%

 

Odpowiedzi udzieliło 100% ankietowanych. Z analizy wynika, że 29,49% uczniów nie czyta praktycznie w ogóle, bo przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki lub tylko jedną. Natomiast prawie połowa (47,44%) przeczytało 2-5 książek w ciągu ostatniego roku, co nie nastraja optymistycznie

 

Pytanie 9. Czy książka to dla ciebie dobry prezent? 

             Tak   50%                     Nie 50%

 

 

Połowa ankietowanych ( 50%) odpowiedziała twierdząco na pytanie, co świadczy o tym, że książki mają dla nich znaczenie.  Niestety, druga połowa  pytanych nie dostrzega wartości książek i nie odczuwa potrzeby ich posiadania, co może przekładać się na niewielkie zainteresowaniem czytelnictwem w późniejszych latach.

 

Pytanie 10. Czy posiadasz księgozbiór domowy?  

 

             Tak    51,10%                     Nie  48,90%

 

Tylko połowa ankietowanych (51,1) posiada księgozbiór domowy. Jest to wynik niepokojący, bo może  świadczyć o niedocenianiu roli ksiązki. Powodem tego może być także sytuacja materialna rodzin, gdyż większość uczniów (prawie 80%) deklaruje, że czyta książki spoza kanonu lektur szkolnych.

 

 

Pytanie 11. Jakich książek według Ciebie brakuje w bibliotece szkolnej?  

 

     –  lektur szkolnych 0,42%

     –  nowości               89,70%

     –  literatury pięknej     2,15%

      – literatury zawodowej  7,73%

 

Zdecydowana większość ankietowanych (około 90%) uznało, że najbardziej w bibliotece szkolnej brakuje nowości. Księgozbiór szkolny zapewnia uczniom lektury szkolne, natomiast zdecydowanie brakuje nowości o tematyce preferowanej przez młodzież.

 

Pytanie 12. Jakie działania według Ciebie należałoby podjąć, aby zachęcić młodzież do czytania

      – szeroka oferta nowości 47,23%

      – informacje, co warto czytać  11,81%

      – nagrody, w tym oceny pozytywne z języka polskiego 40,96%

 

Odpowiadając na to pytanie respondenci wskazali dwa główne działania: szeroka oferta nowości i nagrody. Dla ankietowanych ważna jest też wskazówka, co warto przeczytać.

 

 

Podsumowanie

 

Aktywność czytelnicza młodzieży nie jest wysoka, jednak większość uczniów (ok. 2/3) deklaruje, że czyta książki, co jest zjawiskiem pozytywnym. Przeprowadzone badania wykazały, że dla 41,51%  czytanie jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, jednak 58,49%  deklaruje coś zupełnie przeciwnego. Ksiązka dla 50% ankietowanych stanowi dobry prezent i prawie połowa z nich posiada własne księgozbiory domowe.  

Uczniowie podawali również ulubionych autorów i tytuły książek, które chętnie wypożyczyliby z biblioteki. Zainteresowania czytelnicze uczniów naszej szkoły nie odbiegają od standardowych. Lubią czytać literaturę, która pomoże im się zrelaksować, oderwać się od rzeczywistości. Zdecydowana większość uczniów (89,70%) wskazuje, że najbardziej  w bibliotece szkolnej brakuje im nowości. Respondenci uznali, że najlepsze formy zachęcenia ich do czytania to: nowości i nagrody w postaci pozytywnych ocen z języka polskiego. Pozyskane informacje o ulubionych autorach i tytułach pozwolą na dobór książek do biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.