Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Leszna, Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania i Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z Gostynia, pragną serdecznie podziękować I Zespołowi Szkół we Wschowie za zgłoszenie chęci udziału w pilotażowy projekcie „Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości”.
Z przyjemnością informujemy iż, zgłoszona grupa młodzieży, czyli klasa II Technikum Informatycznego, została zakwalifikowana do udziału w projekcie.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne, integracyjno szkoleniowe EUROCAMPY podczas których młodzież:
⦁ zapozna się z możliwościami jakie daje jej program Erasmus+, 
⦁ dowie się czym jest wolontariat europejski,
⦁ pozna ofertę Eurodesk Polska,
⦁ nauczy się tworzyć Europass – europejskie CV,
⦁ rozwinie kompetencje językowe – zajęcia będą współprowadzone przez zagranicznych wolontariuszy z Hiszpanii, Kosowa, Turcji lub Ukrainy w języku angielskim,
⦁ pozna inne kultury,
⦁ pobudzi kreatywne myślenie,
⦁ weźmie udział w zajęciach integracyjnych, przeprowadzonymi z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej.
Zajęcia poprowadzić będą międzynarodowi wolontariusze z EVS.
Więcej informacji u p. P. Bajończak.