Dnia 28 maja 2019r. uczennice z klasy I Technikum Ekonomicznego wzięły udział w jednodniowych praktykach w bankach i biurze rachunkowym.

Podjęte działania miały na celu rozwój postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz kształcenie umiejętności podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Dzięki wizytom uczennice miały okazję zapoznać się z danym miejscem pracy oraz zweryfikować swoje wyobrażenia o konkretnym zawodzie. Podczas pobytu w firmach uczennice towarzyszyły pracownikom przez kilka godzin zwyczajnego dnia pracy. W tym czasie zapoznały się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków, pozyskały informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Dowiedziały się również, jakie są perspektywy zatrudnienia.

Bardzo dziękujemy za współpracę:

     –  Pani Elżbiecie Smolicz – Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe,

     –  Dyrekcji PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 we Wschowie,

     –  Dyrekcji  Santander Bank Polska S.A. we Wschowie.

 

Organizator:

Szkolny Doradca Zawodowy

Beata Galusik