Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00.
Zdający winni  stawić się na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem.

Przydział sal:
 – matematyka – sala 54
– język angielski – sala 16