11 października w I Zespole Szkół odbyły się Powiatowe Targi Zawodowe. Już po raz trzeci wzięli
w niej udział pracodawcy i instytucje z Powiatu Wschowskiego i Województwa Lubuskiego. Zaproszeni goście oraz uczniowie klas ósmych ze Wschowy i okolic mogli zapoznać się nie tylko
z ofertą pracodawców, ale również z ofertą edukacyjną szkoły. Ważnym wydarzeniem Targów było wręczenie przez Starostę Powiatu Wschowskiego pana Andrzeja Bielawskiego oraz Prezesa Zarządu firmy Dobrowolski pana Henryka Siodmoka certyfikatów Europass Mobilność uczniom technikum, którzy wzięli udział w stażach zagranicznych. Ponadto na stoisku I Zespołu Szkół odwiedzający mogli obejrzeć wykonaną przez uczniów prezentację ze staży oraz spróbować dań regionalnych z Węgier, Austrii i Włoch.

I Zespół Szkół we Wschowie w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019 realizuje projekt „Dobra profesja otwiera wiele drzwi”, który  jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 290 659,53 PLN.

W ramach projektu 38 uczniów z klas technikum o profilach: spedytor, elektryk oraz żywienie i usługi gastronomiczne wyjechało wraz z opiekunami na dwutygodniowe staże zagraniczne do Mediolanu, Budapesztu i Wiednia. Udział w stażu poprzedzony był przygotowaniami w zakresie pedagogicznym, kulturowym oraz doskonalenia języka obcego branżowego. W trakcie pobytu uczniowie poznali działalność firm i restauracji, a pod opieką tutorów wykonywali przydzielone im zadania. Po pracy wykorzystali czas na zwiedzanie i poznanie zabytków miast, w których przebywali.

Efektem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych oraz rozwój umiejętności językowych wśród 38 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie, umożliwiających im
w przyszłości znalezienie zatrudnienia. Projekt daje uczestnikom możliwość aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości.

Realizacja projektu przez I Zespół Szkół pozwala na rozwinięcie współpracy międzynarodowej, podniesienie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzrost kompetencji kadry związanych z zarządzaniem projektem i poszerzeniem znajomości języków obcych.