Karta zgłoszenia na  Zjazd Absolwentów

I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
w dniu 24.09.2016 r.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy:

  • przesłać e-mailem na adres: staszic70@gmail.com – temat: „Zjazd Absolwentów”
  • lub przesłać na adres szkoły: I Zespół Szkół, ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa z dopiskiem „Zjazd Absolwentów”
  • lub zostawić w sekretariacie szkoły

Karta zgłoszenia do pobraniaKarta zgłoszenia na Zjazd Absolwentów
do wypełnienia na stronie.

Wpisz swój adres email (wymagane)

1. Nazwisko i imię:

2. Nazwisko z okresu uczęszczania do szkoły:

3. Rok ukończenia szkoły:

4. Klasa(a,b,c…), profil:

5. Wychowawca:

6. Telefon kontaktowy:

7. E-mail:

8. Adres do korespondencji:

9. Krótka informacja o sobie
(wykształcenie, uczelnia, ukończony kierunek studiów, zawód, praca…)

10. Deklaruję udział w: (wstaw „✓”)

- część I,- część II,- część I i II,- dobrowolna wpłata na rzecz szkoły

część I 60zł – akademia rocznicowa, obiad, materiały promocyjne
część II 50zł – bal absolwenta, posiłek
część I i II 110zł – całość

Wpłaty prosimy dokonywać na konto :

Towarzystwo Przyjaciół Staszica Wschowa
BANK BGŻ BNP Paribas S.A.
NR KONTA: 97 2030 0045 1110 0000 0420 2630

Tytuł przelewu:

„70lecie” oraz imię i nazwisko uczestnika

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) Administrator danych osobowych tj. I Zespół Szkół we Wschowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana /Pani o zakresie niezbędnym do realizacji Zjazdu. Przysługuje Panu /Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator danych osobowych tj.
I Zespół Szkół we Wschowie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. I Zespół Szkół we Wschowie moich danych osobowych służących realizacji Zjazdu.

bip
dpjw
wtp
jugend