Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, 

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązujące dotychczas obostrzenia w zakresie nauki zdalnej w szkołach ponadpodstawowych zostały przedłużone do 16 maja.  

Od 17 maja uczniowie naszej szkoły przechodzą na naukę w trybie hybrydowym, a od 31 maja wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. O szczegółach nauki hybrydowej będziemy informować Państwa i Uczniów przez dziennik elektroniczny.  

Od 4 do 30 maja młodociani pracownicy z wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będą mieli organizowane zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. 

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu do uczestniczenia w nauce zdalnej, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą ubiegać się o wypożyczenie sprzętu ze szkoły.   

Kontakt ze szkołą możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.     

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r.