Projekt uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie oraz Peter-Paul-Cahensly-Schule z Limburga otrzymał wyróżnienie w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014-2016 ogłaszanym raz na trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Podczas finałowej gali 28 stycznia w Warszawie przyznano pierwsze miejsca i po dwa wyróżnienia w kategoriach projektów szkolnych oraz pozaszkolnych. Uczniowie I ZS i PPC-Schule opracowali grę planszową JOBO, która w atrakcyjny sposób pozwala poszerzyć orientację zawodową oraz pomaga nastolatkom w wyborze przyszłego zawodu. Motto changes/chances@work towarzyszyło 18 finalistom wybranym spośród 85 projektów z Polski i Niemiec.

Podczas realizacji projektu uczniowie z Limburga i Wschowy odwiedzili zakłady pracy oraz Centrum Informacji Zawodowej, aby zdobytą tam wiedzę wykorzystać w tworzeniu własnej gry na temat orientacji zawodowej. Gra powstała w wersji polskiej i niemieckiej i składa się z planszy, czterech kategorii kart z pytaniami, kostki i pionków. Od pomysłu, poprzez realizację aż do prezentacji uczniowie pracowali samodzielnie, wspierali ich organizacyjnie i językowo nauczyciele I ZS Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz oraz nauczyciele PPC-Schule Sebastian Wendt i Johannes Stern.

Pobyt w Warszawie został sfinansowany i doskonale przeprowadzony przez organizatora konkursu, czyli Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy nie tylko zaprezentowali swoje projekty przed polsko-niemieckim jury, ale także czekały na nich niespodzianki, takie jak spotkanie ze Steffenem Müllerem, wycieczka do Centrum Nauki Kopernik i warsztaty z chórem eksperymentalnym, których efekt przedstawili na uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień
w obecności żony prezydenta RP – pani Agaty Dudy, parlamentarzystów i mediów z Polski i Niemiec.

Współpraca I Zespołu Szkół i Peter-Paul-Cahensly-Schule trwa nieprzerwanie od 12 lat i skupia się przede wszystkim na poszerzeniu orientacji zawodowej poprzez zwiedzanie zakładów pracy i odbywanie wakacyjnych praktyk w zakładach pracy. Ponadto uczniowie spędzają wspólnie czas, mieszkają u rodzin swoich partnerów i zwiedzają swoje szkoły, rodzinne miasta oraz najciekawsze miejsca regionu.

Serdeczne podziękowania za wsparcie na każdym etapie realizacji projektu kierujemy do:
Pani Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Danuty Patalas, która wraz z burmistrzem Limburga objęła patronat nad naszym projektem.
Starosty Powiatu Wschowskiego pana Marka Boryczki
Dyrekcji I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Pana Marka Asta – posła na Sejm RP
Firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. z Krzycka Wielkiego
Firmy Dobrowolski Sp. z o.o. ze Wschowy
Firmy Elektrobud Sp. z o.o. ze Wschowy
Firmy Protekst Komputer ze Wschowy

 

Beata Wasyliszyn, I ZS