HARMONOGRAM  – POBIERZ

WYTYCZNE NA EGZAMIN – POBIERZ

 

04.05.2021 r. – język polski
poziom podstawowy

klasa sala godzina przyjścia na egzamin
IV TEŻ
absolwenci technikum
sala gimnastyczna 8.00
IV TI sala gimnastyczna 8.20
IV TELS
absolwenci LO
aula 8.15
główne wejście od strony boiska

 

 

05.05.2021 r. – matematyka
poziom podstawowy

klasa sala godzina przyjścia na egzamin
IV TEŻ
absolwenci technikum
Sala gimnastyczna 8.00
IV TI Sala gimnastyczna 8.20
IV TELS aula 8.15
główne wejście od strony boiska
absolwenci LO Sala 54 8.20
wejście ewakuacyjne od strony boiska
(wejście p. woźnych)

 

 

 06.05.2021 r. – język angielski
poziom podstawowy

klasa sala godzina przyjścia na egzamin
IV TE Sala 93 8.20
wejście ewakuacyjne od strony boiska ( od strony SP 2)
IV TŻ Sala 85 8.15
główne wejście od strony boiska
IV TI Sala 16 8.20
wejście ewakuacyjne od strony boiska
(wejście p. woźnych)
IV TI Sala 54 8.10
wejście ewakuacyjne od strony boiska
(wejście p. woźnych)
IV TELS Sala 89 8.10
wejście ewakuacyjne od strony boiska ( od strony SP 2)
absolwenci LO
absolwenci Technikum
Sala 59 8.20
główne wejście od strony
ul. T. Kościuszki

 

 

07.05.2021 r. – język angielski
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 89 8.15
główne wejście od strony boiska

 

 

10.05.2021 r. – język polski
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 89 8.20
główne wejście od strony boiska

 

 

11.05.2021 r. – matematyka
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 89 8.15
główne wejście od strony boiska

 

 

12.05.2021 r. – biologia
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 89 8.20
główne wejście od strony boiska

 

 

13.05.2021 r. – geografia
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 89 8.15
główne wejście od strony boiska

 

 

13.05.2021 r. – język niemiecki
poziom podstawowy

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 62 13.30
główne wejście od strony boiska

 

 

14.05.2021 r. – chemia
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 93 8.30
główne wejście od strony boiska

 

 

17.05.2021 r. – historia
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 93 8.30
główne wejście od strony boiska

 

 

18.05.2021 r. – fizyka
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 93 8.30
główne wejście od strony boiska

 

 

19.05.2021 r. – informatyka
poziom rozszerzony

sala godzina przyjścia na egzamin
sala 29 8.30
główne wejście od strony boiska