Praktyka zagraniczna w swoim kierunku kształcenia to dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie wspaniała przygoda i zdobyte doświadczenie zawodowe i życiowe.

Od kilku lat I Zespół Szkół we Wschowie we współpracy z Peter-Paul-CahenslySchule
w Limburgu organizuje dla uczniów obu szkół dwutygodniowe praktyki w zakładach pracy.

W czasie tegorocznych wakacji do Wschowy przyjechali Marco oraz Lennart – uczniowie technikum budowy maszyn w Peter-Paul-Cahensly-Schule. Uczniowie odbywali praktykę zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia w firmie PRO-TECH we Wschowie. Firma jest producentem  części zamiennych do maszyn i urządzeń przemysłowych, wykonawcą walców stalowych, aluminiowych i nierdzewnych oraz walców typu anilox. Firma produkuje części m.in. dla przemysłu samochodowego, AGD, poligraficznego i meblarskiego.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem poznawali procesy technologiczne, obróbkę metalu i pracę przy maszynach sterowanych numerycznie CNC. Obaj praktykanci spotkali się we wschowskiej firmie
z miłym przyjęciem i życzliwą opieką. Pod fachowym okiem opiekunów mogli poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać doświadczenie zawodowe, uczestnicząc aktywnie w codziennym funkcjonowaniu firmy.
Na zakończenie praktyki Marco i Lennartotrzymali zaświadczenia z krótką opinią i wykazem poznanych obszarów branży maszynowej.

Praktyka zagraniczna to także poznanie kraju, w którym się ją odbywa. Dlatego praktykanci aktywnie spędzali czas po pracy. Zwiedzili Wschowę i poznali historię naszego miasta, zwiedzili Leszno
i Wrocław oraz spędzili wolny czas nad jeziorem w Lginiu.

Oferta praktyk zagranicznych jest aktualna także dla uczniów I Zespołu Szkół.  Miejmy nadzieję, że 
w przyszłym roku uczniowie Staszica wykorzystają swoją szansę na rozwój osobisty oraz poszerzenie zawodowych kwalifikacji w niemieckich firmach w Limburgu.

Nad organizacją i przebiegiem praktyki czuwali nauczyciele I Zespołu Szkół Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz, a koordynatorem praktyki z PPC-Schule był pan Sebastian Wendt.

Dziękujemy właścicielowi firmy PRO-TECH panu Andrzejowi Binkowskiemu za przyjęcie uczniów 
i zorganizowanie im dwóch tygodni interesujących zajęć w firmie.

Praktyka była możliwa dzięki  dofinansowaniu, którego udzieliła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Tekst: I ZS