Od kilku lat I Zespół Szkół we Wschowie we współpracy z Peter-Paul-CahenslySchule
w Limburgu organizuje dla uczniów obu szkół dwutygodniowe praktyki w zakładach pracy. W czasie wakacjido Wschowy przyjechali Sami Sauermilchi AlexandraLischka. On – uczeń technikum budowy maszyn, a ona – uczennica klasy o profilu informatycznym. Uczniowie odbywali praktykę zgodnie ze swoimi kierunkami kształcenia. Sami w firmie PROTECH poznawał procesy technologiczne, obróbkę metalu i pracę przy maszynach sterowanych numerycznie CNC. Alexandra w firmie CASU poznała działalność internetowej firmy handlowej, między innymi obieg dokumentów handlowych, obrót towarami oraz zagadnienia finansowe.

Oboje praktykanci spotkali się we wschowskich firmach z miłym przyjęciem, życzliwą opieką. Pod fachowym okiem swoich opiekunów mogli poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać doświadczenie zawodowe w polskich firmach, uczestnicząc aktywnie w ich codziennym funkcjonowaniu.
Na zakończenie praktyki Sami i Alexandra otrzymali zaświadczenia z krótką opinią i wykazem wykonanych zadań.

Praktyka zagraniczna to także poznanie kraju, w którym się ją odbywa. Dlatego praktykanci aktywnie spędzali czas po pracy. Zwiedzili Wschowę i poznali historię naszego miasta, uczestniczyli w Jarmarku Mieszczańskim, zwiedzili Leszno i Głogów oraz spędzili wolny czas nad jeziorem w Sławie, przyglądając się wyborom Miss Sławskiej Plaży.

Oferta praktyk zagranicznych jest aktualna także dla uczniów I Zespołu Szkół, jednak w tym roku nie zgłosili się chętni kandydaci.  Miejmy nadzieję, że  w przyszłym roku uczniowie Staszica wykorzystają swoją szansę na rozwój osobisty i poszerzenie zawodowych kwalifikacji w niemieckich firmach
w Limburgu.

Nad organizacją i przebiegiem praktyki czuwali nauczyciele I Zespołu Szkół Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz, a koordynatorem praktyki z PPC-Schule był jak co roku pan Sebastian Wendt.

Praktyka była możliwa dzięki  dofinansowaniu, którego udzieliła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Tekst: I ZS