Trzydziestu młodych radnych z województwa lubuskiego wzięło udział w obradach II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego w Zielonej Górze. Obrady przebiegały pod hasłem: „Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć”. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży idei samorządności i postaw obywatelskich. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak. Swoim doświadczeniem i wiedzą młodym radnym służyli radni województwa oraz członkowie zarządu województwa. I Zespół Szkół reprezentowały uczennice Arleta Chodorowska, Paulina Klem oraz Renata Kolman. Młodzi radni zostali podzieleni na 5 klubów sejmikowych, z których każdy liczył 6 radnych. Każdemu klubowi przyporządkowany został opiekun – radny województwa.  Zadaniem grup było przygotowanie argumentów popierających lub odrzucających tezę: „25 lat wolności: Jednostka nie zerem lecz siłą – wystarczy tylko chcieć”. Następnie każdy z klubów prezentował swoje stanowisko. Jak się okazało, młodzi ludzie mieli wiele do powiedzenie w tej sprawie i temat ten spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Doświadczeniem i wiedzą młodym radnym służyli radni województwa w składzie: Anna Synowiec, Małgorzata Gośniowska – Kola, Klaudiusz Balcerzak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz. Obrady II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego to nowe i ciekawe doświadczenie dla uczennic I Zespołu Szkół.