Uczniowie klas pierwszych SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA podręczniki do języków obcych prosimy zakupić we wrześnie po konsultacji z nauczycielem uczącym dany język.