KALENDARZ    ROKU  SZKOLNEGO    2016/2017

1. Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września  2016r.

godz. 8.00

2. Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016, zebranie ogólne rodziców , wybór rad klasowych , posiedzenie Rady Rodziców / wybór RR i zebranie  nowo wybranego zarządu RR/ Informacja dla klas pierwszych i dla maturzystów 15 września 2016r.

Rada Pedag. Godz. 1500

Zebranie klas I i maturzystów  godz. 1630

Zebranie pozostałych 17 00

Zebranie RR  1730

 

3. Rada Pedagogiczna 06.10.2016r.
4. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016r.
5 Dzień  wolny od zajęć szkolnych   01,11.11.2016r.
6 Zebranie z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/ 17.11.2016r.

godz.1630

7 Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych 15.12.2016r.

godz. 1500

8 Koniec I semestru dla klas maturalnych 18.12.2016r.
8. Rada szkoleniowa

Zebranie z rodzicami /zagrożenia za I semestr/

05.01.2017r.

Rada szkoleniowa  1530

Zebranie z rodzicami 1630

9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016r.—01.01.2017r.
10. Dzień wolny od zajęć szkolnych 06.01.2017r.
11. Część pisemna nowego egzaminu zawodowego 12.01.2017r.
12. Rada klasyfikacyjna– wywiadówka 26.01.2017r.

Rada klasyfikacyjna godz.1520

Wywiadówka godz. 1630

13. Koniec I semestru 31.01.2017r.
14. STUDNIÓWKA 22.01.2017r.
15. Rada analityczna 16.02.2017r. godz.1430
16. FERIE   ZIMOWE 30.01-12.02.2017r.
17. Zebranie  z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/dla wszystkich 30.03.2017r. godz. 1630
18. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18.04.2017r.
19. Egzamin gimnazjalny 19-20-21.04.2017r.
20. Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych –maturzyści 25.04.2017r. Rada klas. Godz. 1520
21. Staszicjada 04.2017r. godz. popołudniowe
22. Zakończenie roku w klasach programowo najwyższych – Uroczysta  Akademia 28.04.2017r. godz. 1200
23. Egzamin pisemny maturalny- dni wolne od zajęć szkolnych 04-05-08.05.2017r.
24. Rada szkoleniowa, Zebranie z rodzicami /zagrożenia/ 25.05.2017r. Rada szkol. Godz. 1520

Zebranie z rodzicami godz. 1630

25. Dzień dziecka- dzień sportu szkolnego 01.06.2017r.
26. Egzamin zawodowy część pisemna 06.2017r.
27. Egzamin zawodowy część praktyczna 06.2017r.
28. Część pisemna nowego egzaminu zawodowego 06.2017r.
29. Rada klasyfikacyjna 20.06.2017r. godz. 1200
30. Uroczysta zakończenie roku szkolnego 23.06.2017r. godz. 830
31. Rada podsumowująca rok szkolny 2016/2017 23.06.2017r. godz. 1300
32. Ferie  letnie 26.06-31.08.2017r.
     

 

 

-harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych
I półrocze: 1 września – 18 grudnia 2016r.


II półrocze: 19 grudnia – 28 kwietnia 2017r.

 

UWAGA :

W trakcie roku szkolnego z ważnych powodów dopuszcza się możliwość zmiany terminów. Zostaną one opublikowane poprzez aneksy do kalendarza roku szkolnego.

logo-projekt-plus-napis
jugend
bip
dpjw