KALENDARZ    ROKU  SZKOLNEGO    2017/2018

 

1. Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września  2017r.

godz. 9.00

2. Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016, zebranie ogólne rodziców , wybór rad klasowych , posiedzenie Rady Rodziców / wybór RR i zebranie  nowo wybranego zarządu RR/ Informacja dla klas pierwszych i dla maturzystów 14 września 2017r.

Rada Pedag. Godz. 1515

Zebranie klas I i maturzystów  godz. 1700

Zebranie pozostałych 17 30

Zebranie RR  1800

 

3. Rada Pedagogiczna  28.09.2017r. przed DN
4. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2017r.
5 Dzień  wolny od zajęć szkolnych   01.11.2017r.
6 Zebranie z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje 16.11.2016r.

godz.1630

7 Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych

Zebranie dla pozostałych klas  ( zagrożenia )

14.12.2016r.

godz. 1500   zebranie  16 00

8 Koniec I semestru dla klas maturalnych 14.12.2017r.
8. Rada szkoleniowa 26.10.2017r.

Rada szkoleniowa  1515

9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017r.—01.01.2018r.
10. Część pisemna  egzaminu zawodowego 11.01.2018r.
11. Rada klasyfikacyjna– konsultacje 18.01.2018r.

Rada klasyfikacyjna godz.1515

konsultacje godz. 1630

12. Koniec I semestru 19.01.2018r.
13. STUDNIÓWKA .2018r.
14. Rada analityczna 08.02.2018r. godz.1515
15. FERIE   ZIMOWE 12.02-25.02.2018r.
16. Zebranie  z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/dla wszystkich konsultacje , Rada Szkoleniowa 22.03.2018r. godz.1515 ;1630
17. Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne 29.03-03.04.2018r.
18. Egzamin gimnazjalny 18-19-20.04.2018r.
19. Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych –maturzyści , procedury egz. mat. 24.04.2018r. Rada klas. Godz. 1515
20. Staszicjada 04.2018r. godz. popołudniowe
21. Zakończenie roku w klasach programowo najwyższych – Uroczysta  Akademia 27.04.2018r. godz. 1200
22. Egzamin pisemny maturalny- dni wolne od zajęć szkolnych 04-07-08.05.2018r.
23. Rada szkoleniowa, Zebranie z rodzicami /zagrożenia/ 17.05.2017r. Rada szkol. Godz. 1515

Zebranie z rodzicami godz. 1700

24. Dzień dziecka- dzień sportu szkolnego 30.05.2018r.
25. Egzamin zawodowy część pisemna 19.06.2018r.
27. Egzamin zawodowy część praktyczna 22.06.-04.07.2018r.
29. Rada klasyfikacyjna 20.06.2018r. godz. 1200
30. Uroczysta zakończenie roku szkolnego 22.06.2018r. godz. 830
31. Rada podsumowująca rok szkolny 2017/2018 25.06.2018r. godz. 1000
32. Ferie  letnie 23.06-31.08.2018r.
     

 

 

– Hrmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych
– I półrocze – 4 września –
14 grudnia 2017r.

– II półrocze   15 grudnia  –  27 kwietnia 2018r.

 

 

 

UWAGA :

W trakcie roku szkolnego z ważnych powodów dopuszcza się możliwość zmiany terminów. Zostaną one opublikowane poprzez aneksy do kalendarza roku szkolnego.

 

Wystawianie ocen do 15.06.2018r.

Dni wolne:

 2.05.2018 ; 4-7-8.05.2018 ; 1.06.2018 ; 19.06.2018r.

logo-projekt-plus-napis
jugend
bip
dpjw