KALENDARZ    ROKU  SZKOLNEGO    2019/2020

 

 

1. Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września  2019r.

godz. 9.00

2. Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2018/2019, zebranie ogólne rodziców , wybór rad klasowych , posiedzenie Rady Rodziców / wybór RR i zebranie  nowo wybranego zarządu RR/ Informacja dla klas pierwszych i dla maturzystów 12 września 2019r.

Rada Pedag. Godz. 1515

Zebranie klas I i maturzystów  godz. 1700

Zebranie pozostałych 17 30

Zebranie RR  1800

 

3. Rada Pedagogiczna  17.10.2019r. rada szkoleniowa
4. Dzień Edukacji Narodowej 11.10.2019r.-akademia
5 Dzień  wolny od zajęć szkolnych   01.11.2019r.
6 Zebranie z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje 07.11.2019r.

godz.17.00-18.30

7 Uroczysta akademia z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 08.11.2019r.
8 Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych, procedury egzamin zawodowy, zebranie z rodzicami informacja o zagrożeniach 05.12.2018r.

godz. 1500   zebranie  17 00

18.30

9 Koniec I semestru dla klas maturalnych 06.12.2019r.
10 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019r.—01.01.2020r.

06.01.2020r.

11 Część pisemna, praktyczna  egzaminu zawodowego 10.01.-09.01.; 11.01-15.02.2020r.
12 Rada klasyfikacyjna-konsultacje 09.01.2020r.

Rada klasyfikacyjna godz.1530

konsultacje godz. 17.00-18.00

13 Koniec I semestru 17.01.2020r.
14 STUDNIÓWKA 21.02.2020r.
15 Rada analityczna 23.01.2020r. godz.1530
16 FERIE   ZIMOWE 27.01-09.02.2020r.
17 Rada szkoleniowa 27.02.2020r. 15.30
18 Zebranie  z rodzicami / maturzyści informacja o zagrożeniach/dla wszystkich konsultacje 19.03.2020r. godz.17.00-18.30
19 Rada szkoleniowa 26.03.2020r. 15.30
20 Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne 09.04-14.04.2020r.
21 Rada klasyfikacyjna klas programowo najwyższych –maturzyści , procedury egz. mat. 21.04.2020r. Rada klas. Godz. 15.30
22 Staszicjada 04.2020r. godz. popołudniowe
23 Zakończenie roku w klasach programowo najwyższych – Uroczysta  Akademia 24.04.2020r. godz. 1200
24 Egzamin pisemny maturalny- dni wolne od zajęć szkolnych 04-05-06.05.2020r.
25  Zebranie z rodzicami /zagrożenia/, Rada Pedagogiczna procedury 21.05.2020r. 15.30

Zebranie z rodzicami godz. 17.00-18.30

26 Dzień dziecka- dzień sportu szkolnego 01.06.2020r.
27 Egzamin zawodowy część pisemna 23.06.2020r.
28 Egzamin zawodowy część praktyczna 22.06.-09.07.2020r.
29 Rada klasyfikacyjna 22.06.2020r. godz. 1200
30 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2020r. godz. 830
31 Rada podsumowująca rok szkolny 2019/2020 26.06.2020r. godz. 1000
32 Ferie  letnie 27.06-31.08.2020r.
     

 

 

Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych :
I półrocze  2 września – 6 grudnia 2019
 II półrocze   9 grudnia 2019 – 24 kwietnia 2020

 

 

 

UWAGA :

W trakcie roku szkolnego z ważnych powodów dopuszcza się możliwość zmiany terminów. Zostaną one opublikowane poprzez aneksy do kalendarza roku szkolnego.

 

Wystawianie ocen do 19.06.2020r.

Dni wolne:

14.10.2019;

4-5-6.05.2020r. ;  23.06.2020r.

 

logo-projekt-plus-napis
jugend
bip
dpjw