KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.   Msza święta w Klasztorze Ojców Franciszkanów. Uroczyste rozpoczęcie w szkole klasy I, II – wszystkie typy oraz III BSIS. Uroczyste rozpoczęcie w szkole klasy III, IV LO i Technikum. 01.09.2021r.   godz. 8.00 godz. 9.00 godz. 10.00
2. Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. Analiza wyników maturalnych i egzaminów zawodowych. Losy absolwentów. 15.09. 2021r. środa godz. 1530
3.   Zebranie ogólne rodziców klas I BSIS i maturzystów. Zebranie wszystkich klas z wychowawcami, wybór rad klasowych. Posiedzenie Rady Rodziców /wybór RR i zebranie nowo wybranego zarządu RR/ 16.09.2021r. czwartek godz. 1700 godz. 1800 godz. 1830
4. Obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 13.10.2021r.
5. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 14.10.2021r.
6. Rada szkoleniowa – ODN Zielona Góra. Analiza wejścia. 21.10.2021r. godz. 1530
7. Powiatowe obchody Święta Niepodległości. 11.2021r.
8. Zebranie z rodzicami – maturzyści informacja o zagrożeniach. Dla pozostałych klas konsultacje. 18.11.2021r. godz. 1700-1830
9. Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych Procedury – egzamin zawodowy. Zebranie z rodzicami – zagrożenia 16.12.2021r. godz. 1530 godz. 1700 – 1830
10. Koniec I semestru dla klas maturalnych. 17.12.2021r.
11. Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2021r. – 31.12.2021r.
12. Trzech Króli. Dzień wolny od zajęć szkolnych 06.01.2022r.
13. Egzamin zawodowy: sesja zimowa, Formuła 2017, 2019. Część pisemna Część praktyczna   11.01. – 15.01.2022r. 10.01.– 06.02.2022r.
14.   Rada klasyfikacyjna. Konsultacje dla rodziców. 13.01.2022r. godz. 1530 godz. 1700 – 1830
15. Koniec I semestru. 14.01.2022r.
16. Rada analityczna. 10.02.2022r. godz. 1530
17. Studniówka. 14.01.2021r.
18. FERIE ZIMOWE. 17.01-30.01.2022r.
19. Rada szkoleniowa. 10.03.2022r. godz. 1530
20. Zebranie z rodzicami – maturzyści informacja o zagrożeniach. Dla pozostałych klas konsultacje 24.03.2022r godz. 1700– 1830

21. Rekolekcje. 04.2022r.
22. Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne 14.04.2022r. – 19.04.2022r.
23. Wystawienie ocen w klasach maturalnych 22.04.2022r.
24. Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. Procedury egzamin maturalny 26.04.2022r. godz. 1530
25. Zakończenie roku w klasach maturalnych – Uroczysta Akademia 29.04.2022r. godz. 1000
26. Matura – część pisemna 04.05.-20.05.2022r.
27. Dni wolne od zajęć dydaktycznych -matura 04-05-06. 05.2022r.
28. Staszicjada 04.2022r.
29.   Procedury egzamin zawodowy. Zebranie z rodzicami /zagrożenia/. 19.05.2022r. godz. 1530 godz. 1700-1830
30. Dzień Dziecka – dzień sportu szkolnego. 1.06.2022r.
31. Rada klasyfikacyjna 17.06.2022r. godz. 15.30
32. Egzamin zawodowy, sesja letnia, Formuła 2017, 2019 Część pisemna Część praktyczna   2-21.06.2022 r. 1.06. – 06.07.2022r.
33. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 21.06.2022r.
34. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 24.06.2022r.
35. Rada podsumowująca rok szkolny 2021/2022. 30.06.2022r. godz. 900
36. Ferie letnie 27.06.2022r. – 31.08.2022r.

Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych:
I półrocze: 1 września – 17 grudnia 2021r.
II półrocze: 20 grudnia 2021r. – 29 kwietnia 2022r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2021r. – Piątek po Dniu Edukacji Narodowej
04-05-06.05.2022r. – Egzaminy maturalne
21.06.2022r. – Egzaminy zawodowe

logo-projekt-plus-napis
jugend
bip
dpjw