KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ANEKS DO KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2020r.
2. Rada Pedagogiczna – przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. Analiza wyników maturalnych. Losy absolwentów.

Zebrania dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich.
Wybór trójek rodziców do RR.

15.09. 2020r.
godz. 1530
 godz. 1700

 

3. Zebranie ogólne rodziców, wybór rad klasowych, posiedzenie Rady Rodziców /wybór RR i zebranie nowo wybranego zarządu RR/

Informacja dla klas pierwszych i dla maturzystów

 

17.09.2020r.

Zebranie ogólne rodziców klas I BSIS i maturzystów, godz. 1700
Zebranie z wychowawcą 1745
Zebranie RR, godz. 1830

4. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2020r. 
5. Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 14.10.2020r.
6. Rada szkoleniowa . Analiza wejścia. 22.10.2020r. godz. 1530
7. Akademia z okazji Święta Niepodległości 10.11.2020r.
8. Dzień wolny od zajęć szkolnych 11.11.2020r.
9. Zebranie z rodzicami /maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje 12.11.2020r. godz. 1700-1830
10. Procedury – egzamin zawodowy.

Rada klasyfikacyjna za I półrocze klas maturalnych

Zebranie z rodzicami – zagrożenia

10.12.2020r., godz. 15.30

 

 

godz. 17.00 – 18.30

11. Koniec I semestru dla klas maturalnych

 

11.12.2020r.
12. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020r. – 31.12.2020r.

 

13. Dzień wolny od zajęć szkolnych 06.01.2021r.

 

14. Egzamin zawodowy: sesja zimowa

Część pisemna

Część praktyczna

11.01. – 24.01.2021r.

12.01. – 16.01.2021r.

11.01.– 24.01.2021r.

15. Rada klasyfikacyjna.
Konsultacje dla rodziców
21.01.2021r.

godz. 1530
godz. 1700 – 18.00

16. Koniec I semestru 22.01.2021r.
17. Rada analityczna 28.01.2021r.
18. Studniówka            2021r.
19. FERIE ZIMOWE 15.02-28.02. 2021r.
20. Rada szkoleniowa 11.03.2021r. godz. 1530
21. Zebranie z rodzicami /maturzyści informacja o zagrożeniach/ dla pozostałych konsultacje 25.03.2021r godz. 1700– 18.30
22. Rekolekcje 04.2021r.
23. Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne 01.04.2021r. – 06.04.2021r.
24. Procedury egzamin maturalny 15.04.2021r.
25. Rada klasyfikacyjna klas maturalnych. 27.04.2021r. godz. 1530
26. Zakończenie roku w klasach maturalnych 30.04.2021r. godz. 1200
27. Matura

Część pisemna

Część ustna

04.05.-20.05.2021r.

04.05.-20.05.2021r.

07.05.-20.05.2021r.

28. Dni wolne od zajęć dydaktycznych -matura 04. 05.2021r.

05. 05.2021r.

06. 05.2021r.

29. Staszicjada 04.2021r. godz. popołudniowe
30. Egzamin pisemny maturalny – dni wolne od zajęć 04-05-06.05.2021r.

 

31. Procedury egzamin zawodowy. 05.05.2021r., godz. 1530

 

32. Zebranie z rodzicami /zagrożenia/.

 

20.05.2021r. godz. 1700
33. Dzień Dziecka – dzień sportu szkolnego. 1.06.2021r.
34. Rada klasyfikacyjna 23.06.2021r. godz. 800
35. Egzamin zawodowy, sesja letnia

Część pisemna

 

Część praktyczna

07.06 – 08.07.2021r.

22.06.2021 r.

08.06. – 12.06.2021r.

07.06. – 08-07.2021r.

36. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 03.06.2021r.

04.06.2021r.

22.06.2021r.

37. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 25.06.2021r.
38. Rada podsumowująca rok szkolny 2020/2021 01.07.2021r. godz. 900
39. Ferie letnie 26.06.2021r. – 31.08.2021r.

  
Harmonogram roku szkolnego dla klas maturalnych
I półrocze: 1 września – 11 grudnia 2020r.
II półrocze: 14 grudnia 2020 – 30 kwietnia 2021r.

Harmonogram roku szkolnego dla klas pozostałych 
I półrocze: 1 września 2020r.– 22 stycznia 2021r.
II półrocze: 25 stycznia – 25 czerwca 2021r.

Uwaga:
W trakcie roku szkolnego z ważnych powodów dopuszcza się możliwość zmiany terminów. Zostaną one opublikowane przez aneksy do kalendarza roku szkolnego.

logo-projekt-plus-napis
jugend
bip
dpjw