8 listopada o godz. 11.11 uczniowie i nauczyciele i Zespołu Szkół we Wschowie dołączyli do ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży: „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11.11 cała społeczność szkolna w obecności pocztu sztandarowego odśpiewała 4 zwrotki hymnu państwowego.