DYREKTOR NACZELNY

mgr Damian Janowicz

dyrektor

WICEDYREKTOR

mgr inż. Halina Bartkowiak

hb

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Kycej

 

Język polski
mgr Honorata Jarosz
mgr Ewa Radzijewska
mgr Bernadeta Ruszczak-Lasota
mgr Emilia Okienko

Język angielski
mgr Katarzyna Golińska
mgr Ewa Markiewicz
mgr Paulina Bajończak
lic. Karolina Maślarz

Język niemiecki
mgr Agata Dziekańska
mgr Beata Wasyliszyn
lic. Karolina Maślarz

Matematyka
mgr Renata Bednarczyk
mgr Magdalena Kycej
mgr Marlena Sotniczuk
mgr Barbara Przybecka
mgr Marek Postek

Fizyka
mgr Kornelia Aleksandrowicz
mgr Barbara Przybecka

Chemia
mgr inż. Halina Bartkowiak
mgr Kornelia Aleksandrowicz

Biologia
mgr inż. Aldona Szymańska

Geografia
mgr Arkadiusz Prętki
mgr Barbara Przybecka

Historia
mgr Dariusz Palicki
mgr Andrzej Kulus
mgr Honorata Jarosz

WOS
mgr Dariusz Palicki
mgr Magdalena Jankowska – Filipek

Wiedza o kulturze
mgr Emilia Okienko

Przedmioty ekonomiczne

mgr Alina Okoniewska
mgr Aleksandra Przylepa
mgr inż. Beata Galusik
mgr Ewa Wróbel
mgr Jadwiga Hartman
mgr Magdalena Jankowska – Filipek

Informatyka

mgr Marcin Usielski
inż. Monika Politańska
mgr Stanisław Blask
inż. Małgorzata Żak – Krzyżanowska
inż. Tomasz Barć
mgr Krzysztof Rękoś

Wychowanie fizyczne

mgr Lidia Konieczna
mgr Radosław Konieczny
mgr Damian Janowicz
mgr Jakub Chałupka
mgr Mariusz Wrotkowski
mgr Jakub Ślipko

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Radosław Rzepka

Przedmioty zawodowe
mgr Monika Toll
mgr inż. Kinga Szczepaniak
mgr Krzysztof Grabka
mgr Jarosław Łasek

Bezpieczeństwo publiczne
mgr Jakub Chałupka
mgr Krzysztof Rękoś

Przepisy ruchu drogowego
mgr Radosław Rzepka

Religia
mgr Maciej Aleksandrowicz
mgr Krzysztof Rękoś

bip
dpjw
wtp
jugend