W ramach realizacji w I Zespole Szkół we Wschowie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie klas Technikum Ekonomicznego – w dniach 7-8 maja 2018 roku – wzięli udział w szkoleniach: Obsługa Kasy Fiskalnej oraz Excel w Biznesie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa
VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.