W ramach realizacji w I Zespole Szkół we Wschowie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 od 22 maja 2017r. uczniowie rozpoczęli kursy: Kierowca wózków widłowych oraz kurs spawania blach i rur ze stali niestopowych spoinami pachwinowymi w procesach spawania elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla.

Bez tytułu