Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem: SZCZEPIMY SIĘ.

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną promującą szczepienie jako formę walki z epidemią Covid-19. Format pracy to arkusz papieru (lub innego materiału) o rozmiarach 420 x 297 mm (A3). Technika wykonania pracy jest dowolna. Można użyć węgla, ołówka, pisaków, farb, kredek lub wykonać kolaż. 

Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać z której jest się klasy (np. Jan Kowalski, IIITE).  Termin składania prac: 27 maja 2021. Prace przekazujemy wychowawcy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca na stronie szkoły i fb. Oceniane będą: technika wykonania, staranność, czytelny przekaz, zgodność z tematem i jego kreatywne ujęcie.

Za udział w konkursie udzielone zostaną pochwały. Za prace z najwyższą ilością punktów – nagrody rzeczowe i pochwały.