Przykładem lat ubiegłych uczniowie I Zespołu  Szkół wzięli udział w Międzypowiatowym Konkursie Przedmaturalnym  organizowanym przez  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze „ MATGÓRA”.

28.03.2019r. w Górze odbył się  finał VII edycji tego konkursu. Zakwalifikowali się do niego uczniowie:

Kinga Zubrzycka z klasy IV  TE

Aleksandra Brzechwa z klasy I TE

Natalia Frąk z klasy I TE

Krystian Sobczyk z klasy III TEL.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach a jego celem  jest pogłębianie wiedzy matematycznej i jak najlepsze przygotowanie do matury. Wyniki wkrótce.