Klasa  I Technikum Ekonomicznego wzięła udział w szkolnym konkursie wiedzy z doradztwa zawodowego.

Konkurs miał na celu wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej, propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej i pogłębianie wiedzy na temat świata zawodów. Podjęte działania sprzyjały rozbudzeniu potrzeby korzystania z doradztwa zawodowego, które pomaga młodym ludziom w planowaniu własnej kariery zawodowej oraz przygotowuje do wejścia na mobilny rynek pracy. Uczennice zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi zawodów, dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, predyspozycji do wykonywania zawodów oraz instytucji wspierających doradztwo zawodowe.

 

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce –  Aleksandra Kaczor
II miejsce –  Aleksandra Makowska                                                          
III miejsce – Natalia Nowacka

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!                                                  

Organizatorzy konkursu;

Beata Galusik

Katarzyna Szala