W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie Technikum Informatycznego I Zespołu Szkół we Wschowie biorą udział w kursach: Autodesk 3D Studio Max oraz Cisco CCNA R&S – Routing and Switching Essentials organizowanych na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości