W ramach realizacji w I Zespole Szkół we Wschowie projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” …uczniowie klasy IV Technikum Mechanicznego rozpoczęli kurs CAD/CAM 2D i 3D.
Młodzież podczas kursu pozna zasady pracy w środowisku CAD/CAM. Uczyć się będzie tworzenia modeli 2D i 3D np. na podstawie rysunku technicznego i planowania procesu obróbki – włącznie z wykorzystaniem postprocesorów podczas generowania trajektorii,
po której będą się poruszać.