W ramach realizacji projektu „ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” uczniowie I Zespołu Szkół biorą udział w kursie kierowca wózków widłowych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli LPG
w wózkach zasilanych gazem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa
VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.