3 czerwca 2019 roku w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Powiecie Wschowskim” uczniowie I Zespołu Szkół rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,
8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.