27 listopada 2017r. w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” ośmiu uczniów naszej szkoły rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B. Kurs prowadzi Pan Marian Kulus z Prywatnej Szkoły Nauki Jazdy ze Sławy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa
VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.