W dniach 10.09. – 02.10.2020 r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyły się szkolenia pn. „Uprawnienia elektryczne do 1 kV”, oraz „Obsługa wózków jezdniowych
z uprawnieniami UDT i innych wózków jezdniowych”. W szkoleniach wzięli udział uczniowie klas II i III Branżowej Szkoły I stopnia: Michał Małyniak, Radosław Miś, Tobiasz Kolmasiak oraz Mateusz Kubiak. Szkolenia miały na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych uprawnień pozwalających na znalezienie zatrudniania po ukończeniu nauki. Uczniowie biorący udział w szkoleniach po zdaniu egzaminu przed Komisją ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich z siedzibą w Zielonej Górze oraz Komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Paweł Jasiński