I Zespół Szkół reprezentowany przez panią Beatę Galusik oraz klasę III Technikum Spedycyjnego i III Technikum Technologii Żywienia i Usług Gastronomicznych już po raz piąty wziął udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ,,LEKCJE Z ZUS’’. Projekt jest objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Zrodził się z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był od października do grudnia 2018r.
,,LEKCJE Z ZUS” to cykl zajęć skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych składający się z czterech lekcji z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez ZUS.
Lekcje dotyczyły tematyki:
– Świadomy zawsze ubezpieczony.
– Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki?
– Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach.
– E- ZUS, czyli firma pod ręką.
Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem było kształtowanie świadomości młodzieży, uczenie zasad solidaryzmu społecznego, dostarczenie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. Młodzi ludzie powinni zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności użyteczne niezbędne na mobilnym rynku pracy.
Dnia 13.12.2018r. odbył się także szkolny konkurs dotyczący tematyki ZUS – ,,Warto wiedzieć więcej o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych”. Młodzież miał możliwość wykazania się wiedzą dotyczącą ubezpieczeń społecznych.