I Zespół Szkół reprezentowany przez panią Beatę Galusik oraz klasę III Technikum Ekonomicznego już po raz czwarty wziął udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ,,LEKCJE Z ZUS’’. Projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zrodził się z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był od listopada do grudnia 2017r. 

Lekcje dotyczyły tematyki:

– Świadomy zawsze ubezpieczony.

– Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki?

– Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach.

– E- ZUS, czyli firma pod ręką.

Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem było kształtowanie świadomości młodzieży, uczenie zasad solidaryzmu społecznego, dostarczenie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. Młodzi ludzie powinni zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności użyteczne niezbędne na mobilnym rynku pracy.