I Zespół Szkół reprezentowany przez panią Beatę Galusik  oraz klasę  IIIc ZSZ  już po raz trzeci wziął udział w ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – ,, LEKCJE Z ZUS”.  Projekt zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był  od października do grudnia 2016r.

Lekcje dotyczyły tematyki:
Świadomy zawsze ubezpieczony.
Płacisz i masz, czyli co Ci się należy ,gdy płacisz składki.
Emerytura-Twoja przyszłość wTwoich rękach.
E-Zus,czyli firma pod ręką.
Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem było kształtowanie świadomości młodzieży, uczenie  zasad solidaryzmu społecznego, dostarczanie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom. Po zakończeniu projektu uczniowie klasy IIIc ZSZ otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie od Dyrektora Oddziału ZUS w Zielonej Górze – pana Romana Śniedziewskiego.