LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, w tym rozszerzonej ilości godzin języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, WOS, WF uczniowie klasy mundurowej poznają także prawo – ogólne, ale i lokalne, podstawy  kryminalistyki, elementy samoobrony w ramach dodatkowego przedmiotu Bezpieczeństwo Publiczne. Zajęcia  praktyczne będą miały miejsce m.in. na policji, w straży pożarnej, straży miejskiej, jednostce wojskowej. Klasa będzie wyposażona w mundury: weźmie udział w wyjeździe na poligon, wyjeździe na kurs narciarski, obóz wędrowny i do koszar. Czeka ją również wiele innych atrakcji. Nauka trwa 3 lata. Po jej ukończeniu uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego i mogą kontynuować naukę na uczelni wyższej lub jako fachowiec podjąć pracę w każdej ze służb mundurowych. Niezwykle atrakcyjne są zajęcia dodatkowe: pojedynki strzeleckie, nauka sztuk walki, musztra (no, może nie musztra), spotkania z przedstawicielami służb mundurowych. A jakie emocje budzą starania o awans…

bip
dpjw
wtp
jugend