W związku z realizacją w I Zespole Szkół innowacji pedagogicznej „bezpieczeństwo publiczne” oddziały liceum ogólnokształcącego to tzw. klasy mundurowe.

Ideą ich utworzenia i funkcjonowania jest przedstawienie młodzieży warunków służby w formacjach związanych z bezpieczeństwem oraz przygotowywanie do jej podjęcia.

Realizacji tych celów służą zajęcia z przedmiotu „bezpieczeństwo publiczne”, z pozostałych przedmiotów (w tym z niektórych w zakresie rozszerzonym, np. z matematyki, języka angielskiego, geografii), zajęcia prowadzone przez żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek, z którymi szkoła ma podpisane porozumienia, spotkania z absolwentami pełniącymi aktualnie służbę w armii, policji, straży pożarnej i in.

Dodatkowo w czasie czteroletniej nauki uczniowie będą uczestniczyć w wyjazdach na poligon, obóz narciarski, do jednostek i uczelni wojskowych.

Zajęcia z samoobrony prowadzą wykwalifikowani funkcjonariusze policji. W planach jest  umożliwienie chętnym zdobywania dodatkowych, przydatnych umiejętności i uprawnień, np. ratownika pierwszej pomocy, skoczka spadochronowego, płetwonurka.

Młodzież ma do dyspozycji strzelnicę wiatrówkową oraz możliwość korzystania ze strzelnicy kulowej.

Absolwenci LO po zdanym egzaminie maturalnym mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych oraz ubiegać się o przyjęcie do służb mundurowych.

bip
dpjw
wtp
jugend