NAZWISKO I IMIĘ UDZIAŁ CZĘŚĆ I UDZIAŁ CZĘŚĆ II
Jerzyniec Ryszard TAK  
Knaflewska-Walkowiak Hanna TAK  
Porański Michał TAK  
Król Stanisława TAK  
Dworkiewicz Janina TAK  
Stachowiak Ewa TAK  
Raczyńska – Chromy Wanda TAK  
Macewicz Jadwiga TAK  
Bajserowicz Bronisława TAK  
Jabłońska Teresa TAK  
Łopusiewicz Leokadia TAK  
Milanowski Janusz TAK  
Rybicka Bożena TAK  
Stolarski Ryszard TAK  
Stolarska Iwona TAK  
Stelmaszczyk Maria TAK  
Szewczyk Daniela TAK  
Marciniak Mieczysław TAK  
Madej Kazimierz TAK  
Pepliński Henryk TAK  
Lewicka Stanisława TAK  
Bielecki Henryk TAK  
Mikuszewska Stanisława TAK  
Wojciech Hieronim TAK  
Różycki Mieczysław TAK  
Taszarek Ryszard TAK  
Sielicki Ignacy TAK  
Piotrowska Bogusława TAK  
Piotrowski Franciszek TAK  
Foltynowicz -Kociubińska Danuta TAK