Realizowany w naszej szkole projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”odbywa się we współpracy z wieloma instytucjami. Jedną z nich jest Mobilne Centrum Informacji w Zielonej Górze. We wtorek 22 maja oraz w poniedziałek 28 maja młodzież biorąca udział w projekcie miała okazję wziąć udział w dwugodzinnych zajęciach warsztatowych przeprowadzonych przez pracowników tej instytucji. Zajęcia przebiegały dwutorowo: warsztaty grupowe oraz spotkania indywidualne z wybranymi uczniami. Głównymi tematami zajęć grupowych była integracja oraz budowanie zespołu a także samopoznanie i określanie swoich mocnych i słabych stron. Zajęcia indywidualne dotyczyły poznania własnych preferencji i predyspozycji zawodowych, oraz najistotniejszych czynników decydujących o wyborze ścieżki zawodowej. Poruszono również problematykę planowania kariery oraz uświadomiono młodzież, iż planowanie kariery nie kończy się z chwilą wybrania i zdobycia zawodu, lecz trwa przez całe życie.