W ramach realizacji w naszej szkole unijnego projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim” w dniach 23.11.2018r. i 27.11.2018r.odbyły się spotkania młodzieży z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowym Biurem Pracy z Zielonej Góry.
W I Zespole Szkół gościliśmy przedstawicieli Młodzieżowego Biura Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Zielonej Góry: pośredników pracy Panią Wioletę Skotnicką i Panią Joannę Orzechowską oraz doradcę zawodowego Pana Michała Kamionowskiego. Uczniowie klas : IV Technikum Ekonomicznego ,IV Technikum Spedycyjnego, IV Technikum Informatycznego,III Liceum Ogólnokształcącego, III Technikum Spedycyjnego i III Technikum Technologii Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych.
W czasie spotkania młodzież zapoznała się z realiami współczesnego rynku pracy i barometrem zawodów na 2018r. Poznała metody poszukiwania pracy, wymagania stawiane przez pracodawców, kompetencje twarde i miękkie liczące się na rynku, rodzaje umów, sylwetkę idealnego pracownika i źródła informacji o wolnych miejscach pracy. Zajęcia dały możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz wykazania się kreatywnością. Uczniowie mogli osobiście porozmawiać ze specjalistami oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.
Głównym celem spotkania było zwiększenie szans naszych uczniów na pomyślne wejście na rynek pracy.
Spotkanie zorganizowali Pani Beata Galusik i Pan Arkadiusz Prętki – szkolni doradcy zawodowi.