Dnia 05.12.2016r. uczniowie klas: IIIa ,IIIb, IIIc ZSZ uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Zielonej Góry – panią Annę Lewandowską.
W czasie spotkania młodzież zapoznała się z aktywnymi metodami poszukiwania pracy, źródłami informacji o wolnych miejscach pracy, zasadami sporządzania własnego życiorysu (CV) oraz poznała kompetencje liczące się na rynku pracy. Zajęcia dały możliwość wzbogacenia wiedzy i umiejętności oraz wykazania się kreatywnością. Uczniowie mogli osobiście porozmawiać z doradcą zawodowym z MCIZ z Zielonej Góry oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.
Głównym celem spotkania było zwiększenie szans naszych uczniów na pomyślne wejście na rynek pracy.
Organizator – pani Beata Galusik – szkolny doradca zawodowy.