Już po raz piąty uczniowie lubuskich szkół ponadgimnazjalnych wcielili się w rolę radnych wojewódzkich, biorąc udział w Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym, który odbył się 5 listopada 2018r. W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Mottem przewodnim sesji, którą prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesław Fiedorowicz, były słowa Cypriana Kamila Norwida : „ Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło.” Wzorem lat ubiegłych 32 uczniów wcieliło się w rolę Radnych Województwa Lubuskiego. I Zespół Szkół im. Stanisław Staszica reprezentowany był przez ucznia klasy II Technikum Spedycyjnego, Krzysztofa Kargulewicza, który jest przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Ponadto 32 uczniów – dziennikarzy, w tym Klaudia Łatacz, uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, relacjonowało pisemnie obrady Sejmiku. Opiekunem wschowskiej delegacji była Ewa Markiewicz, nauczyciel języka angielskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Obrady V Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego odbyły się w wyjątkowym okresie, w przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas posiedzenia radni wskazywali wydarzenia i postacie z historii naszej Ojczyzny mające wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodych Polaków. Wśród ważnych postaci wskazano : Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Adama Mickiewicza czy Irenę Sendlerową. Natomiast wydarzenia, które ukształtowały patriotyczną postawę młodego pokolenia Polaków to strajk dzieci we Wrześni czy zdobycie po raz drugi z rzędu Mistrzostwa Świata przez polskich siatkarzy.
W wypowiedziach radnych często pojawiały się słowa : niepodległość, wolność czy patriotyzm. Młodzież zwróciła też uwagę na fakt, że nic nie jest nam dane na zawsze i należy pielęgnować miłość do Ojczyzny.