Kalendarium naboru kandydatów do
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
na rok szkolny 2018/2019

od 14.05.2018 do 30.05.2018 składanie wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły
od 22.06. 2018 do 26.06.2018 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
29.06.2018 o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 05.07.2018 do godz. 15.00

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
06.07.2018 o godz. 12.00

 

podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Podanie do szkoły:POBIERZ
Kryteria naboru: Informacje:POBIERZ
Kryteria naboru (punktacja) Liceum Ogólnokształcące i Technikum:POBIERZ

bip
dpjw
wtp
jugend