Kalendarium naboru kandydatów do
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Kalendarium naboru kandydatów do I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
na rok szkolny 2020/2021

od 15.06.2020 r. do 04.08.2020 r. Składanie wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły.
 do 04.08.2020 r. Do godziny 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
12.08.2020 r.  godz. 14.00 Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 18.08.2020 r. do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.
W przypadku szkoły branżowej I stopnia należy przedłożyć także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
19.08.2020 r. o godz. 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Podanie do szkoły dla ósmoklasisty:POBIERZ

Podanie do szkoły dla gimnazjalisty:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów po szkole podstawowej:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów po gimnazjum:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 POBIERZ

Kryteria naboru do poszczególnych typów szkół po szkole podstawowej:POBIERZ

Kryteria naboru do poszczególnych typów szkół po gimnazjum:POBIERZ

 

 

bip
dpjw
wtp
jugend