Kalendarium naboru kandydatów do
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Kalendarium naboru kandydatów do I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
na rok szkolny 2019/2020

od 13.05.2019 r. do 17.06.2019 r. Składanie wniosków (podań) o przyjęcie do szkoły.
od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
04.07.2019 r.  godz. 12.00 Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
do 11.07.2019 r. do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego.
W przypadku szkoły branżowej I stopnia należy przedłożyć także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
12.07.2019 r. o godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Podanie do szkoły dla ósmoklasisty:POBIERZ

Podanie do szkoły dla gimnazjalisty:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów po szkole podstawowej:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów po gimnazjum:POBIERZ

Informacja o przyznawaniu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 POBIERZ

Kryteria naboru do poszczególnych typów szkół po szkole podstawowej:POBIERZ

Kryteria naboru do poszczególnych typów szkół po gimnazjum:POBIERZ

 

 

bip
dpjw
wtp
jugend