Z przyjemnością informujemy naszych czytelników, że biblioteka szkolna uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 3 w kwocie 15000 zł (w tym 3000 zł od organu prowadzącego) na zakup nowości czytelniczych.

 

      Celem głównym Programu jest  wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych, zwiększenie dostępności książek w bibliotekach oraz rozwój współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi.

 

W ramach Projektu podjęte zostaną następujące działania:

 

 1. Założenie zakładki na internetowej stronie I Zespołu Szkół pod hasłem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w której będą umieszczane informacje
  o  działaniach w ramach Priorytetu 3., a także opublikowana zostanie  lista zakupionych książek do biblioteki szkolnej.
 2. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety badającej ich preferencje czytelnicze.
 1. Zorganizowanie w bibliotece szkolnej kącika „Warto przeczytać” poświęconego nowościom  zakupionym  dzięki środkom pozyskanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz półki bookcrossingowej.
 2. Współpraca z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy we Wschowie poprzez uczestnictwo młodzieży w spotkaniach autorskich z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi oraz w lekcjach bibliotecznych.
 3. Zapoznanie uczniów z działalnością i zbiorami Muzeum Ziemi Wschowskiej poprzez udział w lekcjach muzealnych i wystawach.
 4. Przekazanie rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego listów promujących. czytelnictwo i zachęcających do zapisania dzieci do biblioteki szkolnej.
 5. Organizacja kiermaszu używanych podręczników i kiermaszu taniej książki podczas Staszicjady.
 6. Wyjazd z młodzieżą na Targi Książki do Poznania.
 7. Realizacja projektów edukacyjnych i innych działań biblioteki szkolnej w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

Projekty edukacyjne
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

 1. „Podaj dalej” – projekt z języka polskiego, którego celem jest stworzenie listy najpopularniejszych książek.
 2. „Lektury naszych rodziców i dziadków”- uczniowie przeprowadzą wywiady ze swoimi bliskimi, aby dowiedzieć się jakie książki czytali.
 3. „Oni też czytają” – projekt, który ma celu poznanie preferencji czytelniczych osób znanych w szkole i środowisku lokalnym.
 4. „Kuchnia bohaterów literackich i nie tylko” – projekt dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
 5. Konkurs fotograficzny oraz filmik promujący czytelnictwo.
 6. Konkurs na plakat promujący czytelnictwo wśród młodzieży.
 7. Konkursy ze znajomości lektur szkolnych.
 8. Akcja „Uczniowie czytają przedszkolakom”.
 9. Warsztaty plastyczne, których celem jest wykonania dekoracji do biblioteki.

 

 Informacje dotyczące realizacji programu będą umieszczane na stronie internetowej.

Zapraszamy do biblioteki