Drużyna z I Zespołu Szkół  zajęła 2 miejsce podczas II Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Uczniów Klas o Profilu Policyjnym. Zawody odbyły się 15 listopada w Międzyrzeczu.

Organizatorem turnieju był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Fundację „Contra Crimen” we współpracy z Lubuskim Kuratorem Oświaty.

– Celem turnieju było ograniczenie zjawisk patologicznych z udziałem nieletnich, w tym związanych z uzależnieniami, podniesienie i sprawdzenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, negatywnych skutków zażywania narkotyków i tzw. „dopalaczy”, odpowiedzialności prawnej nieletnich, a także edukacja i podnoszenie umiejętności w obszarze bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – mówi asp. szt. Tomasz Roszko – Młodzież reprezentowała szkoły z Międzyrzecza, Czerwieńska, Sulęcina, Wschowy, Rzepina, Lubska, Strzelec Kraj. oraz Skwierzyny. Uczestnicy zmagali się z czterema konkrecjami: testem wiedzy, pierwszą pomocą przedmedyczną, policyjnym torem przeszkód oraz strzelaniem z symulatora broni laserowej. Po kilkugodzinnej i zaciętej rywalizacji najlepsi okazali się reprezentanci Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Rzepinie.