Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,  

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
5 listopada 2020 r., Dz. U. poz. 1960,  od 9. do 29. listopada 2020 r. w I Zespole Szkół 
im. Stanisława Staszica we Wschowie przedłużone zostaje nauczanie zdalne.  
Zajęcia odbywają się na odległość w czasie rzeczywistym zgodnie  z planem i w dotychczas obowiązującej formie. 

Ponadto informujemy, że w okresie od 9 do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół 
I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy artykułu 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.  

Praktyki zawodowe w technikum zostają zawieszone, a nowy termin i sposób ich realizacji został podany do wiadomości zainteresowanym uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu do uczestniczenia w nauce zdalnej, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego mogą ubiegać się o wypożyczenie sprzętu ze szkoły. 

Kontakt ze szkołą możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny, email lub telefon.  

Dyrekcja  
I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie