To nie żart, tylko już powoli standard. Wschowski „Staszic” organizuje uczniom ze szkoły handlowej w Limburgu praktykę w zakładach pracy już od kilku lat. Od dwóch lat jest to firma „DOBROWOLSKI”.

Wiele wskazuje na to, że będzie to współpraca długoletnia. Mamy takie przekonanie dzięki opinii ubiegłorocznych praktykantów z liceum zawodowego kierunku budowy maszyn szkoły PPC-Schule oraz tegorocznych, z tego samego kierunku, byli to Jonas Theis i Philipp Richard. Tak samo dobre opinie o praktykantach mają tegoroczni opiekunowie z ramienia firmy: inżynier Zdzisław Tycner i pani Dorota Dominiak, którzy przez dwa tygodnie września zajmowali się nimi. W rozmowie z panem prezesem Jerzym Dobrowolskim chłopcy przyznali, że dostrzegają pewne różnice w funkcjonowaniu obu krajów w dziedzinie zamożności (na korzyść Niemiec oczywiście), ale nie zauważyli różnic w stylu życia obu społeczeństw. Uczniowie byli zachwyceni możliwością uczestniczenia w produkcji tak nowoczesnego sprzętu do zimowego utrzymania ulic i lotnisk. Ich zadania miały charakter praktyczny i zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie. Z ramienia „Staszica” uczniami opiekowali się Beata Wasyliszyn i Marek Jarosz. Po pracy chłopcy poznawali bliższą i dalszą okolicę Wschowy, Lgiń, Wrocław i Poznań, a także samą Wschowę z jej wspaniałymi zabytkami. Dofinansowania do kosztu organizacji praktyk udzieliła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Dziękujemy!